Inspraakavond Oostbroek

15/12/2019

 

Op 18 december 2019 wordt vanaf 19.00 tot 21.00 uur voor omwonenden en geïnteresseerden een inloopbijeenkomst over het inspraakplan Oostbroek georganiseerd. De bijeenkomst wordt gehouden in De Essenburcht, Schoonbeekhof 1 in Kootwijkerbroek.

Na de presentatie op deze avond ligt het inspraakplan Oostbroek van 20 december 2019 tot en met 17 januari 2020 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis. Het plan voorziet in woningbouw in het plangebied tussen de huidige bebouwde kern van Kootwijkerbroek en de Kerkweg in Kootwijkerbroek.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Tijdens de vermelde periode kunt u, bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie over dit plan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Een schriftelijke reactie moet binnen de termijn aan de gemeente verzonden zijn. Wij merken de ingediende inspraakreactie (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de inspraakreactie expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

 

 

 

<< Terug naar nieuws/agenda overzicht