Onderzoek naar behoefte sporthal

14/12/2022

De gemeente Barneveld is voornemens om de gymzaal 'Het Kamphuis' te gaan renoveren. Vanuit plaatselijk belang Kootwijkerbroek zijn wij de mening dat de gemeente hem dan beter gelijk kan ombouwen tot een sporthal in plaats van alleen te renoveren. 
Een sporthal heeft ten opzichte van de huidige gymzaal o.a. de volgende voordelen;

  • Meer ruimte bewegingsonderwijs van de scholen
  • Het tekort wat er reeds is aan zaalcapaciteit voor sportverenigingen wordt opgelost
  • Meer ruimte van andere sport- en bewegingsactiviteiten (denk bijv. aan zaalvoetbal, gymnastiek/turnen, judo etc.)
  • We zorgen ervoor dat er tijdig wordt geanticipeerd op groei die Kootwijkerbroek reeds door maakt (meer inwoners betekent dat er meer ruimte nodig is)
  • De beschikbare zaalcapaciteit in de gemeente Barneveld wordt evenrediger verdeeld (nu moeten veel mensen bijvoorbeeld al verplicht naar Barneveld voor bepaalde sport/wedstrijd activiteiten)

Helpt u ons mee om de gemeente te overtuigen van het nut en de noodzaak voor een sporthal?
Download onze flyer en mail of geef deze voor 21 december ingevuld aan één van de leden van plaatselijk belang Kootwijkerbroek.
Alvast bedankt voor uw (re)actie!   

<< Terug naar nieuws/agenda overzicht